Jdi na obsah Jdi na menu
 


Homeopatie ve svete

Homeopatie ve světě

V dnešní době se pomocí homeopatie ve světě léčí 400 milionů pacientů a ve své praxi ji používá300 000 lékařů. Homeopatie se přitom používá přibližně ve 100 zemích světa

Bohatou tradici má homeopatie zejména v sousedním Německu, kolébce svého vzniku, velice rozšířená a oblíbená je také ve Francii. V obou těchto zemích jsou homeopatické léky částečně hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění a patří mezi běžné terapeutické možnosti velkého počtu lékařů.

Podobná situace je také např. v Rakousku, Nizozemí a ve Velké Británii, velmi rozšířená je homeopatie také v Bulharsku Rumunsku, zvláště v posledních letech se rychle rozvíjí v Rusku. Mnohde se můžeme setkat s homeopatickými klinikami, používáním homeopatie v nemocnicích a vzděláváním odborníků v oblasti homeopatie přímo na univerzitách nebo v úzké spolupráci s nimi.

V rámci Evropské unie je statut homeopatického léku oficiálně definován v evropských směrnicích z let 1992 a 2004. Tyto směrnice jsou postupně začleňovány do zákonů jednotlivých zemí včetně České republiky. To vede k tomu, že legislativa týkající se homeopatických léků se stále vyvíjí.

Indii homeopatie patří mezi jednu z důležitých oficiálních metod léčby s obrovským počtem praktikujících odborníků, homeopatickou tradici má také Jihoafrická republika, země severní Afriky Jižní Ameriky, zejména Brazílie, Venezuela a Argentina. Již od 19. století se homeopaticky léčí také ve Spojených státech amerických a v Kanadě

Přístup k homeopatii se v jednotlivých zemích často liší. Zatímco v některých zemích (např. Francie, Itálie či Španělsko) mohou pomocí homeopatie léčit pouze lékaři, jinde existuje zákony přesně vymezený systém nelékařských profesí s odpovídající kvalifikací, které mohou homeopatické léky doporučovat podobně jako lékaři (např. Německo, Velká Británie, USA či Kanade.